BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü bildirilere ayrı salon tahsis edilmiş olup çok sayıda sözlü bildirinin sunulması mümkün olacaktır.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler bildiri özetleri kitabında yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya ret mektupları ve sunum biçimi (sözlü / poster) 01 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 23 Nisan 2021, Cuma günü olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongreden sonra web sitesinde yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizasyon firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” sayfasını ziyaret ediniz. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 15 Mayıs 2021 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Kayıt işlemleri tamamlanmayan bildiriler, bilimsel programdan çıkarılacaktır.

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması zorunludur.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. E-mail veya farklı şekilde gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiriler, poster) konusundaki son karar düzenleme komitesine aittir.
 • Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır. (300 kelimenin üzeri, sistem tarafından kabul edilmemektedir.)
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özetler; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Kongremiz bünyesindeki tüm bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya ret mektuplarınız sistem üzerinde kayıtlı olan e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca bildiri sonuçlarınızı sistem üzerinden de takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler, PDF Bildiri Kitabı'nda orijinal hali ile yerleştirilecek olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Tam Metin Bildiri Kuralları

Sözel kabul edilen bildiriler, yazarları isterlerse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

 • Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Sözel kabul edilen ve tam metni daha sonra gönderilen bildirilerde, bildiri başlığı yazıldıktan sonra, başlığın altında yazar isim ve soyadları (ilk harfler büyük olacak şekilde, unvan belirtilmeden) ile kurum isimleri belirtilmelidir.
 • Bildiri içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet (yukarıda belirtilen özet metni formatına uygun olmalıdır),anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 adet),giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar. Ana metin -giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerini içerir ve kelime sayısı özet hariç en az 1500, en fazla 2500 sözcük olmalıdır. Bildiride tablo veya şekil sayısı en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-posta, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır. Anahtar sözcükleri seçerken Türkçe için "Türkiye Bilim Terimleri"ni, İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları kullanılmalıdır.

Kaynak gösterimi için örnekler

 • Dergi makalesi
  Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:Case Report.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-807.
 • Kitap
  UNICEF. State of the World's Children. New York: Oxford University Press, 1998.
 • Kitap içinde bölüm
  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.
 • Online kitap ya da web sitesi
  Garrow A, Winhouse G. Anoxic brain injury: assessment and prognosis. In: Up To Date Cardiovascular Medicine [online]. Available at: www.UpToDateInc.com/card. Accessed February 22, 2000.